IMAGE MD – reconstructive retinol booster

posted in: IMAGE MD | 0

Ihon tehokaunistaja.
KÄYTTÖ: Sekoita kaksi pisaraa tuotetta Vital C anti aging -seerumiin tai MAX™-seerumiin ohjeiden mukaisesti. Vain yökäyttöön. Ei saa levittää sellaisenaan suoraan iholle!
reconstructive retinol booster
IHOTYYPIT: Ikääntyvä iho, syvät rypyt ja juonteet, samea, väsynyt iho.
VAROITUKSET:
Vain ulkoiseen käyttöön. Säilytä lasten ulottumattomissa.

 

Använd för att förbättra huden. ANVISNINGAR:Blanda två droppar av produkten i Vital C anti-aging serumet eller MAX™ serumet enligt anvisningar. Ska användas endast på natten. Får inte appliceras direkt på huden!

INDIKATIONER: Åldrande hy, djupa rynkor och linjer, livlös, trött hy.
VARNING: Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn.